+ فامیل دور و سفر +طنز
ده روزه هرچی فال میگیرم میگه سفری در پیش داری... والا با این وضعیتی که روز به روز دارم بی پول تر میشم فکر کنم منظورش سفر آخرته


دوشنبه 14 اسفند 1396

عنوان آخرین یادداشتها