X
تبلیغات
رایتل
مجله تفریحی و فرهنگی شکوه زندگی t

مجله تفریحی و فرهنگی شکوه زندگی

درد و اختلاف بین زن و شوهرها

 شما می بینید که چقدر درد بین زن و شوهرها است . برای اینکه دو تا من ذهنی عاشق هم اند، عاشق و معشوقند . آتش درد روشن شده . 

   برای چی آتش روشن شده؟  چرا اینقدر درد به رابطه‌ها می ریزد؟  

برای اینکه انسانها متوجه بشوند که نمی توانند جسم باشند .  چون ذره روحانی هستند و ذره روحانی بی زمان و بی مکان است . ولی آنها از جنس زمان و مکان هستند . زمانشان گذشته و آینده است . این لحظه را که از جنس زمان نیست نمی شناسند .

   قرار ما براین است دراین لحظه از جنس این لحظه باشیم  . از این لحظه تکان نخوریم، برای اینکه این عین حقیقت است .

   شما می توانید به یک دقیقه پیش دسترسی داشته باشید؟ نه 

   شما می توانید به یک ساعت بعد دسترسی داشته باشید؟ نه

@name،
1 2 3 4 5 ... 6110 >>